Norrbottens läns landsting

Norrbottningarna är också människor, men inte lika länge

Kontaktperson

Annika Nordstrand, Chef för Folkhälsocentrum
Telefon: +46 (0) 920 28 42 57
E-post: annika.nordstrand@nll.se

Om vi fortsätter leva som nu skiljer det åtta år i förväntad livslängd mellan en pojke som föds i Haparanda och en pojke som föds i Danderyd. Det är inte ok.

Växt, händer, Folkhälsa
Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor, det vet vi. Vi vet också att levnadsvanorna hör ihop med utbildningsnivån och att hälsan ofta är sämst hos de som har sämst ekonomi och livsvillkor.

Några grupper är mer utsatta än andra, exempelvis HBTQ-personer, etniska minoriteter, funktionsnedsatta och de som drabbats av psykisk sjukdom. Dessutom ser vi stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i Norrbotten.

Vi jobbar för att hälsan i länet ska bli jämlik och att norrbottningarna gör hälsosamma val. Att människor mår allt sämre psykiskt är kanske vår tids största utmaning. Där försöker vi finna vägar att bryta den negativa trenden.

Ju mer vi arbetar med att förebygga ohälsa  desto mer resurser kan landstinget lägga på de sjukdomar som inte går att förebygga.

7 juni 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 25
 • APR
 • 2016
 • 16:13
Tre unga

Hbtq-personer har sämre hälsa

Nationell forskning visar att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer (hbtq-personer) har sämre hälsa jämfört med övriga befolkningen.

Hbtq-personer har sämre hälsa

 • 14
 • APR
 • 2016
 • 15:14

Sexuell hälsa – en viktig del av hälsan

Den femte konferensen på temat Hälsa för personer med bestående funktionsnedsättningar handlade om sexuell hälsa och sexuellt utnyttjande/våld

Sexuell hälsa – en viktig del av hälsan

 • 30
 • MAR
 • 2016
 • 10:54
Hälsa på lika villkor

Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Norrbotten ur ett jämlikhetsperspektiv

Sju av tio norrbottningar skattar sin hälsa som god. Personer med lång utbildning har överlag bättre hälsa och hälsosammare levnadsvanor än övriga.

Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Norrbotten ur ett jämlikhetsperspektiv

Se alla nyheter