Sjukresor - avgifter och bidrag

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Har du rätt till bidrag för din resa till sjukhuset? Landstinget ger bidrag för sjukresor både till landstingets vårdgivare och till privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag.

Buss

Normalt får du bidrag för ressträckan mellan din bostad och sjukhus eller till den hälsocentral där du är listad och inom den kommun där du är folkbokförd.

  • Vid besök hos tandvården ges bidrag för resan till närmaste folktandvård eller vid besök hos specialisttandvård.
  • Vid besök hos privat sjukgymnast eller privat allmänläkare ges bidrag till resan motsvarande till närmaste hälsocentral.
  • Blir du sjuk utanför länet får du resebidrag till närmaste vårdinrättning inom det landstingsområde du befinner dig i. Bidrag till hemresan betalas ej.

Billigaste färdsätt

Du får bidrag till billigaste färdsätt, vilka är:

  • Buss
  • Tåg
  • Egen bil

Om du har medicinska skäl, eller om det helt saknas allmänna kommunikationer, kan landstinget ersätta sjukresa med taxi. Resan ska beställas senast två dagar före besöket via beställningscentralen, med undantag för akuta resor. 

Om du inte kan komma till ett planerat sjukvårdsbesök, glöm inte bort att avbeställa både resan och besöket.

Akuta sjukresor

Om du blir akut sjuk och behöver ambulans eller bårtaxi ska du ringa 112.

Nya avgifter för sjukresor 2015

Från 1 maj 2015 gäller nya avgifter för sjukresor. Fram tills dess hittar du 2014 års avgifter till höger på sidan, som gäller fram tills dess.

Avgifter för sjukresor från 1 maj 2015

Har du frågor om sjukresor?

Läs först de vanligaste frågorna:

Frågor och svar om sjukresor

Dela med på:

28 november 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Boka sjukresa

För att boka sjukresa med komfortbuss, tåg, taxi eller flyg
- kontakta Beställningscentralen.

Beställningscentralen
Telefon: 020- 96 00 96

Kontakt

Telefon

Sjukresor: 0921-670 55

E-post

kundfakturafragor@nll.se

Postadress

Norrbottens läns landsting
Patientkontoret
Sjukresor
Box 506
961 28  Boden

Besöksadress

Hedenbrovägen 6
961 36  Boden

Faxnummer

0921-671 35

Tillgänglighet

Måndag-torsdag kl 08.00-16.00 och fredag kl 08.00-15.00.
Under juni-aug, måndag-fredag kl 08.00-15.00.