Norrbottens läns landsting

Sjukresor

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Har du rätt till bidrag för din resa till sjukhuset? Landstinget ger bidrag för sjukresor både till landstingets vårdgivare och till privata vårdgivare som har avtal med landstinget. Nästan alla typer av sjukbesök ger dig rätt till bidrag.

banner sjukresor 
Nästan alla typer av vårdbesök ger dig rätt till bidrag till sjukresa. Det vanligaste är besök hos läkare, tandläkare och sjukgymnast.

Normalt får du bidrag för högst resesträckan mellan din folkbokföringsadress och sjukhus eller hälsocentral inom din kommun. När du besöker tandvård får du resebidrag för resan till närmaste folktandvård. Vid specialisttandvård inom Norrbottens läns landsting får du resebidrag oavsett klinik.

När du besöker privat sjukgymnast eller privat allmänläkare får du bidrag för resan motsvarande till närmaste hälsocentral.

Vilka har rätt till resebidrag:

  • Folkbokförda i Norrbottens län och försäkrade enligt lagen om allmän försäkring.
  • Utlandssvenskar och utländska medborgare från EU/EES-land eller konventionsland när vårdbehovet uppstått vid vistelse i länet.
  • Asylsökande som har rätt till ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Egenavgift 100 kr

Du betalar 100 kr i egenavgift enkel väg för sjukresor med egen bil, flyg, skoter, båt, hydrokopter, taxi, handikappfordon samt bårbil. Om kostnaden för resan överstiger 100 kr ersätter landstinget det överstigande beloppet.

Vid följande tillfällen behöver patienten inte betala egenavgift: 

För vård inom Barn- och ungdomspsykiatrin eller Barnhabilitering. Vid läkarundersökningar för intyg begärda av Försäkringskassan och då patienten har frikort för sjukresor. 

Vi ersätter det billigaste färdsättet

Du får bidrag för billigaste färdsättet, det vill säga buss, tåg och egen bil. För att du ska få bidrag måste resesträckan vara mer än 84 km enkel väg om du åker bil. Landstinget ger bidrag för resor med egen bil med 12 kr/mil. För mindre vanliga färdmedel som snöskoter, båt och hydrokopter ges bidrag med 30 kr/mil.

2 december 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Boka sjukresa

För att boka sjukresa med komfortbuss, tåg, taxi eller flyg
- kontakta Beställningscentralen på telefon: 020-96 00 96

Har du frågor om sjukresebidrag

Telefon

Sjukresor: 0921-670 55

E-post

patientkontoret@nll.se

Postadress

Norrbottens läns landsting
Patientkontoret
Sjukresor
Box 506
961 28  Boden

Besöksadress

Hedenbrovägen 6
961 36  Boden

Faxnummer

0921-671 35

Tillgänglighet

Måndag-torsdag kl 08.00-16.00 och fredag kl 08.00-15.00.
Under juni-aug, måndag-fredag kl 08.00-15.00.