Norrbottens läns landsting

För barn och föräldrar

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Pedagogiska hörselvården anordnar föräldrautbildningar och barngrupper. Vi vänder oss till alla familjer i Norrbottens län som har barn och ungdomar med hörselnedsättning.

Liten pojke leker med olika leksaker på barnhabiliteringen Piteå Sjukhus

Alla träffar och utbildningar sker i grupp där syftet är att ge kunskap och erbjuda tillfällen att möta andra i samma situation. 

Vårt mål med utbildningarna

  • Att du som förälder utvecklar kunskap om ditt barns hörselskada så att du känner dig trygg i din föräldraroll.
  • Att barn och ungdomar utvecklar medvetenhet om sin hörselskada och sitt funktionshinder och blir trygga i sin identitet.
  • Att personer i barnets omgivning är väl informerade.

Kostnadsfria resor

Träffar och utbildningar sker oftast i Pedagogiska hörselvårdens lokaler i Luleå och är kostnadsfria. Du som förälder har möjlighet att söka tillfällig föräldrapenning och får reseersättning om resan överstiger 65 km enkel väg. Vi skriver intyg om så önskas.

Pedagogiska hörselvården

Dela med på:

12 januari 2012
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering