Norrbottens läns landsting
Piteå dansgymnasium Trolltagen Dans Kulturskolan

Dansområdet Norrbotten

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Dansen tillhör en av tre olika scenkonstområden; Dans, Teater och Musik. Nedanstående områdesbeskrivning gäller för dansen som scenkonst.

Regionalt uppdrag

Dans i Nord - länets resurscentrum för dans
Länsdanskonsulenten - utveckling inom dansområdet, med specifikt uppdrag för barn och unga
Danscentrum Norr - en centrumorganisation med uppdrag för de fria professionella dansaktörerna för de 4 nordligaste länen.

Dansare och koreografer - fria professionellt verksamma bosatta dansutövare. 

Utbildningar i Dans Norrbotten

Danslärare utbildningen, vid Luleå Tekniska Universitet ( 5år ) - förlagd till Musikhögskolan i Piteå
SveFi -performance linjen i Haparanda, Sverigefinska folkhögskolan ( 1-2år ).
Piteå Dansgymnasium ( 3år ).
K
ulturgymnasiet i Luleå dansinriktning ( 3år ).
Svenska Balettskolan i Piteå (Åk 4-9) yrkesförberedande dansutbildning på grundskolenivå.
Kommunala "kulturskolor" bedriver dansverksamhet för barn i grundskolan, se respektive kommun för att hitta din skola. 
Danföreningar finns i många kommuner, fråga kulturansvarig på kommunen, de har oftast ett register på vilka som finns aktiva.
Studieförbund, såsom tex. ABF, NBV mfl bedriver viss dansverksamhet.
Privata dansskolor" i företagsform, sök på dans och din ort.

Dansföreningar i Norrbotten

Dansen kan även vara en social företeelse samt följa etniska/folkliga danstraditioner, dessa faller idag under föreningarnas utveckling. Genom sitt fysiska "uttryck/hantverk" finner vi även dans inom ramen för "idrott" och då är ansvarsområdet knutet till Riksidrottsförbundets danskonsulent och SISU. Dansföreningarna i Norrbotten har möjlighet söka stöd och medel via en egen danskonsulent via Riksidrottsföreningen ( Jakob Boudin ) - som regelbundet samarbetar med Länsdanskonsulenten i Landstingets regi. Riksidrottsförbundet har även en regional samordnare för integrationsinsatser ( Daniel Nilsson ).

Samarbeten i länet

Dans i Nord, Länsdanskonsulenten och Danscentrum Norr samarbetar i ett regionalt dansråd regelbundet. Samt det finns också en Arbetsgrupp som arbetar specifikt med ta fram underlag i dansutvecklingsfrågor i Landstingets regi. Piteå Dansråd och Luleå Dansråd finns även för lokal samordning.

Kultursamverkansmodellen innehåller också att återkommande hålla "dialogmöten" med området "DANS" på inbjudan av Landstingsledningen.

24 februari 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 11
 • JUL
 • 2016
 • 01:07
 • 11
 • JUL
 • 2016
 • 01:07

Dansens dag i Kiruna

Dansens dag i Kiruna 

Dansens dag i Kiruna

 • 11
 • JUL
 • 2016
 • 10:07

25-års jubileum

25-års jubileum för dansläger i Älvsbyn 

25-års jubileum

Se alla nyheter

Hitta hälsocentral

Hitta sjukhus

Hitta folktandvård

Hitta klinik

Kulturplanen

Kulturplanen 2014-2016