Norrbottens läns landsting
Leaiar Kulturskolan Kulturskolan Kalix

Norrbottens länsdanskonsulent

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Länsdanskonsulentens uppdrag är att medverka till att realisera de mål som finns i Kulturplanen för dansområdet i Norrbotten. Det innebär i praktiken att identifiera, skapa och utveckla strategier och strukturer som stödjer dansens utveckling i länet. Barn och ungas rätt till att ta del av kulturupplevelser, eget utövande eller skapande, möte med dans som estetiska läroprocesser och processhantering.

Sveriges danskonsulenter arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner och landsting. Uppdragen kan skilja sig åt men i huvudsak verkar de för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konst och uttrycksform.

Norrbottens länsdanskonsulent är medlem av Samarbetsrådet för regional Dansutveckling (SRD). Konsulenten har ett nära samarbete med länets resurscentrum för dans - Dans i Nord, kulturutövarna, branchorganisationer och centrumbildningar, samt kulturskolor och alla olika dansutbildningar eller föreningar/företag som finns eller önskar etablera sig eller utvecklas i Norrbotten både på kommunal, regional och nationell nivå.

I uppdraget finns också insatser för att främja och uppmärksamma jämställdhet, integrations frågor, nationella minorieter och även nå barn med särskilda behov.

Insatser för att stärka kompetensen och den konstnärliga kvalitén, liksom ett varierat utbud och inte minst att alla har rätt att möta dansen oavsett var man är bosatt i regionen. Därför arbetar konsulenten i nära samarbete också med lokala kommunala kulturadministratörer, arrangörer och aktörer i hela Norrbotten på regelbunden basis.

Vill du veta mera om hur landstinget jobbar med dansfrågor
Kulturplan 2014-2016

7 april 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

 

Länsdanskonsulent

Besöksadress
Köpmangatan 2
972 38 Luleå

0920-284290
072-242 79 96