Norrbottens läns landsting
konstkollo konstkollo konstkollo konstkollo konstkollo konstkollo

Norrbottens länskonstkonsulent

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Länskonstkonsulentens uppdrag är att stärka, främja och utveckla konstområdet i länet. De mål för bild och formkonsten som finns fastställda i Norrbottens läns landstings kulturplan är utgångspunkten i länskonstkonsulentens arbete.

Länskonstkonsulenten är en länk mellan konstområdet och olika aktörer i samhället som skola, föreningsliv och enskilda. Genom nätverksarbete, pedagogiskt informationsarbete och områdeskännedom initierar och stödjer konstkonsulenten projekt och verksamheter i länet. Konstkonsulenten är också ett stöd för länets konstnärer och hjälper till att utveckla de regionala, nationella och internationella nätverken. En viktig del av konsulentarbetet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet, där har konstkonsulenten ett nära samarbete med Resurscentrum för konst, Konstmuseet i Norr och Havremagasinet.

Lena Ylipää tillträdde sin tjänst som länskonstkonsulent under november 2013 och kommer att vara ett nav i den regionala utvecklingen av konsten, enligt de mål som finns angivna i Kulturplanen.

Kulturplan för Norrbotten 2014-2016  

 

27 november 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Lena Ylipää

Kontaktuppgifter

Lena Ylipää
Mob: 070-252 16 41
lena.k.ylipaa@nll.se

Facebook