Norrbottens läns landsting
Norrbottens museum

Välkommen till Norrbottens museum!

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Läs om allt som händer på vår externa webb och Facebook!

Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll med en kulturhistoria på över 10 000 år. Länet är en mångkulturell miljö, präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur.

Vid museet bedrivs verksamhet inom kulturmiljövård, arkeologi, etnologi, dokumentation, arkiv, bibliotek och samlingar, konst och pedagogik, samt en omfattande utställnings- och programverksamhet.

Norrbottens museum är verksamt i hela regionen och samverkar med samtliga länets kommuner.

Museets uppdrag är att samla, förmedla och utveckla det norrbottniska kulturarvet. Museet verkar för kulturen i historia och samtid, för mångfald och det fria offentliga samtalet och för dagens och morgondagens kunskap.

Norrbottens museum ingår som en av fem basenheter i division Kultur och utbildning, Norrbottens läns landsting.

  • Norrbottens museum/Centrum är museets huvudbyggnad med utställnings- och programverksamhet, museikafé och museibutik.
  • Vid Norrbottens museum/Björkskatan bedrivs verksamheterna kulturmiljö, bildarkiv, samlingar, arkiv och bibliotek.

Dela med på:

23 mars 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering