Norrbottens museum

Välkommen till Norrbottens museum!

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Norrbottens museum är länsmuseum i Sveriges till ytan största län. Norrbotten har ett varierat landskap som sträcker sig från kust till fjäll med en kulturhistoria på över 10 000 år. Länet är en mångkulturell miljö, präglad av samisk, tornedalsfinsk, finsk, svensk och nysvensk kultur.

Vid museet bedrivs verksamhet inom kulturmiljövård, arkeologi, etnologi, dokumentation, arkiv, bibliotek och samlingar, konst och pedagogik, samt en omfattande utställnings- och programverksamhet.
Norrbottens museum är verksamt i hela regionen och samverkar med samtliga länets kommuner.

Museets uppdrag är att samla, förmedla och utveckla det norrbottniska kulturarvet. Museet verkar för kulturen i historia och samtid, för mångfald och det fria offentliga samtalet och för dagens och morgondagens kunskap.

Norrbottens museum ingår som en av fem basenheter i division Kultur och utbildning, Norrbottens läns landsting.

Norrbottens museum finns på två platser

Norrbottens museum centrum är museets huvudbyggnad med utställnings- och programverksamhet, museikafé och museibutik. Vid Norrbottens museum Bjökskatan bedrivs verksamheterna kulturmilö, bildarkiv, samlingar, arkiv och bibliotek.

Kontakt

0920-24 35 02
Vx 0920-24 35 00
Fax: 0920-24 35 60

www.norrbottensmuseum.se

Dela med på:

2 januari 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 12
 • DEC
 • 2014
 • 01:12
Utställningen Slöjdcirkus mini

Ny utställning: Slöjdcirkus mini

Lördag 13 december kl 12.00 invigs den nya utställningen Slöjdcirkus mini av slöjdinspiratören Eva Öhrling.

Ny utställning: Slöjdcirkus mini

 • 24
 • NOV
 • 2014
 • 02:11
Julmarknad på Norrbottens museum

Julmarknad 29-30 november

Välkommen till årets julmarknad på Norrbottens museum. Under marknadshelgen lördag - söndag 29-30 november kl 11-16 finns ett 40-tal utställare från Norrbotten med lokalt hantverk och närproducerad mat.

Julmarknad 29-30 november

 • 24
 • NOV
 • 2014
 • 01:11
Dolk

En utställning med föremål från samlingarna öppnar 29 november

Tolv föremål ur Norrbottens museums samlingar möter nya grejer. Utställningen Årets föremål 2014 invigs lördag 29 november kl 12:00.

En utställning med föremål från samlingarna öppnar 29 november

 • 24
 • NOV
 • 2014
 • 08:11
Udda med flit - konst på vägg; Inland.

Företagande i norrbottens glesbygd visas i nytt fotoprojekt

De fyra nordligaste länsmuseerna har i ett gemensamt fotodokumentationsprojekt skildrat levnadsvillkor, framtidshot och framtidsmöjligheter i Norrlands inland. Resultatet visas i utställningen Inland, där Norrbottens museum i sin del lyfter fram tre företag och deras rötter i plats och tradition. Utställningen öppnar i juni 2015 på Norrbottens museum.

Företagande i norrbottens glesbygd visas i nytt fotoprojekt

 • 07
 • NOV
 • 2014
 • 08:11
Eva Landberg

Carlotta invigs då Eva Landberg går i pension

Lördag 8 november blir mer än 22 000 föremål och 61 000 bilder från länet tillgängliga för allmänheten genom Norrbottens museums databas Carlotta. "En av rariteterna som finns på bild är Maunuskåpet från Karesuando socken som troligen är tillverkad någon gång på 1680-talet", berättar Eva Landberg, tidigare chef för museets avdelning för Bildarkiv och samlingar.

Carlotta invigs då Eva Landberg går i pension

Se alla nyheter