Policy för Norrbottens museum

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Här finner du grundprinciperna som tillämpas vid verksamheten på Norrbottens museum

Policy för Norrbottens museum

Inledning

Föreliggande dokument beskriver de grundprinciper som tillämpas vid dokumentations-, insamlings-, och utställningsverksamheten på Norrbottens museum. Det har arbetats fram i separata arbetsgrupper, och sedan fastställts i museets ledningsgrupp. Policydokumentet revideras årligen i samband med museets verksamhetsplanering. I samband med revideringen kan nya policyavsnitt tillkomma.

Styrdokument

Norrbottens museum ska lösa både regionala och statliga uppdrag. Uppdragen beskrivs här i korthet.

Regionalt uppdrag

Norrbottens museums huvudman är Norrbottens läns landsting. Enligt basenhetsplanen ska länsmuseet bedriva verksamhet i alla länets kommuner i enlighet med angivna mål för kulturen och i enlighet med det statliga uppdraget. Arbetsområdena är arkeologi, bebyggelse och byggnadsvård, samlingar-arkiv-fotoarkiv, museipedagogik, kulturprojekt, konst, utställningar och program samt foto och dokumentation.

Dessutom ska länsmuseet:
  • Eftersträva att fler kommer i kontakt med kulturlivet
  • Tillhandahålla service och tjänster med stor lyhördhet för de enskilda kommunernas och beställarnas önskemål
  • Rikta minst 30% av resurserna för den utåtriktade verksamheten efter barns och ungdomars behov
  • Norrbottens museum och Norrbottensmusiken ska ha en självfinansieringsgrad av minst 20% av kostnaderna.

Statligt uppdrag

För länsmuseet gäller även SFS 1996:1598, där det statliga uppdraget för länsmuseerna formuleras som att "samla in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt".

Dela med på:

19 oktober 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Logga, Norrbottens museum

Kontakt

Personal