Norrbottens läns landsting

Norrbottens kulturplan

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Kulturplanen för Norrbotten är en plan för hur kulturlivet i länet ska kunna utvecklas. Planen omfattar en diskussion om möjligheterna till utveckling samt vilka behov som finns. Här finns även förslag till prioriteringar av insatser på såväl kort som längre sikt.

Under landstingsfullmäktige 19-20 november 2013 antogs Kulturplan för Norrbotten 2014-2016 av ett enigt fullmäktige. I den nya kulturplanen anges målen för landstingets fortsatta arbete med utveckling av kulturen i länet. I kulturplanen anges mål inom de olika konstnärliga områdena, men också sex övergripande mål:

  • Mål 1 - Genom en stabilare infrastruktur utveckla tillgänglighet och delaktighet inom alla områden i hela Norrbotten
  • Mål 2 - Kulturen ska vara en motor och pådrivare i länets utveckling och ges möjligheter att spela en viktig roll för tillväxten och för ett attraktivt Norrbotten
  • Mål 3 - Barn och ungdomar ska erbjudas ökad delaktighet i Kulturlivet och möjligheter att påverka kulturutbudet i länet
  • Mål 4 - Den konstnärliga utvecklingen och kvaliteten ska ha ett särskilt fokus och hela länet ska få del av kultur av hög kvalitet
  • Mål 5 - De nationella minoriteterna ska ges en starkare ställning i Norrbotten
  • Mål 6 - Kultur ska användas för att stärka norrbottningarnas hälsa

Kulturplanen 2014-2016 har arbetats fram tillsammans med länets kommuner, politiker, tjänstemän och andra aktiva aktörer inom kulturlivet, vilket ger en slutprodukt med hög förankring och legitimitet. Processen har genomförts med medborgarnas intresse som ledstjärna, i enlighet med landstingets vision för Norrbotten:

"Norrbottningarna ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt."

KulturplanenKulturplan 2014-2016

Kompletteringar för 2016
Kulturplan 2014-2016
Kompletteringar för 2015
Kulturplan 2011 - 2013
Kompletteringar för 2012
Kompletteringar för 2013
Faktabilaga

Norrbottens läns blivande dansinstitution 

I Norrbottens kulturplan för 2011 - 2013 är dansen ett av de prioriterade områdena.

Utredning:Norrbottens läns blivande dansinstitution
- Placering, verksamhet och organisation (pdf 402 kb)

Bilaga 1  Den svenska dansstrukturens aktörer (pdf 189 kb)
Bilaga 2  Dansaktörer i Norrbottens län 2011/2012 (pdf 341 kb)
Bilaga 3  Dans i Nords aktiviteter under åren 2000-2012 (pdf 86 kb)

24 november 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering