Norrbottens läns landsting

Kultursamverkan och beredning

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

En ny modell för regional fördelning av statliga kulturpengar infördes från och med år 2011. Målet var att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Förut avgjorde staten vilka regionala kulturinstitutioner som var berättigade till statligt stöd.

På den här sidan hittar du material om arbetet med Norrbottens regionala kulturplan. Här får du information om arbetsgruppernas sammansättning, protokoll från kulturberedningen samt artiklar om kommunbesök med mera.

Kultursamverkansmodellen utvärderad

Myndigheten för kulturanalys gjorde en rapport om det första året med kultursamverkansmodellen. Rapporten har fått namnet Kultursamverkansmodellen - en första utvärdering 2012:1.

Rapporten i sin helhet (PDF-fil 3 Mb)

Artiklar: Kommun och landstingsträffar

Ny kulturplan på gång - diskuterades med kommunerna(september 2012)
Mycket spännande på gång med kulturplanen (Februari 2012)
Gällivaremodellen i fokus vid kommun och landstingsträff i Överkalix
Vikten av Cultur planning
Ungdomsremiss

Artiklar: Kulturplanens arbetsgrupper

Arbetsgrupper som utvecklar kulturplanen
Kulturplanens arbetsgrupper (November 2014)
Hur lyckades vi i Norrbotten med målen i kulturplanen 2011 - 13?

Artiklar: Nyhetsbrev om kultursamverkan

Juli 2013

Unga kreativa kontakter knöts i Norrbotten

Lockande sommarutställningar på Havremagasinet

Ett smörgåsbord av kultur

80 besök i verksamheterna

Öppet brev till Jan Björklund

Hur är läget med kulturplanen?

Juni 2012 

Glad Kultursommar!
Havremagasinet - med annat än mager konst

April 2012

Nyhetsbrev med fördjupning
Arbetsgrupperna navet i kulturplanens utveckling
Kraftcentrum för ny musik först ut i kulturplanen

Oktober 2012

Peppe Bergström en resurs för konsten
Krönika av Kristina Nilsson
Arbetsgrupper som utvecklar kulturplanen
Ny kulturplan på gång

Artikel: Kultursamverkan i pressen

Ur Norrbottens-Kuriren:
Högsta betyg för kulturellt samarbete i Norrbotten

Övriga artiklar

Konferens: En TILL växtfaktor, Luleå 2014-01-28

Kulturarv med mersmak, från SKL-konferens i Luleå 7 - 10 oktober 2012

Konferens: Ny nationell kulturpolitik

Ungdomsåsikter i rekordfart

Dela med på:

10 maj 2016
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Arbetsgrupper

Kulturplanearbetets arbetsgrupper
Arbetsgruppernas sammansättning

Kulturberedningen

Kulturberedningens politiska sammansättning

Sammanträde 2016-02-16
Sammanträde 2015-11-20
Sammanträde 2015-09-25
Sammanträde 2015-05-29
Sammanträde 2015-02-12
Sammanträde 2014-12-15
Sammanträde 2014-04-22
Sammanträde 2014-02-12

Datum för dialogmöten/konstarter

Musik: Tisdag 17 maj kl.16.00-18.00 Landstingshuset konferensrum 2:an

Hemslöjd: Torsdag 19 maj kl.16.30-18.30 Landstingshuset konferensrum 3:an

Film: Tisdag 24 maj kl.16.00-18.00 Landstingshuset konferensrum E 3

Litteratur: Onsdag 1 juni kl.16.00-18.00 Landstingshuset konferensrum E 3

Konst: Torsdag 2 juni kl.16.00-18.00 Landstingshuset konferensrum 1:an

Dans: Onsdag 8 juni kl.16.00-18.00 Landstingshuset konferensrum 1:an

Teater: Tisdag 14 juni kl.16.00-18.00 Landstingshuset konferensrum 1:an

Kulturplanen

Kulturplan 2014-2016
Kulturplan 2011 - 2013
Kompletteringar för 2012
Kompletteringar för 2013
Faktabilaga
Broschyr: Kulturplanen i sammanfattning