Norrbottens läns landsting
Lisa Hennix Cecilia Enberg Pia-Karin Helsin Klas Hällerstrand

Kulturstipendier

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Varje år delar landstinget ut kulturstipendierna Rubus Arcticus, Heders- och förtjänststipendium och Idrottsstipendiet. Stipendiaterna offentliggörs i samband med ett av landstingsfullmäktiges sammanträden under hösten.

 

Logo för kulturstipendiet Rubus Arcticus

 

Utvecklingsstipendiet Rubus Arcticus

Utvecklingsstipendiet Rubus Arcticus ska sökas personligen av kandidat till stipendiet. Stipendiesumman är 100 000 kronor för varje stipendium och maximalt fyra stipendier utdelas varje år.

Syftet med stipendiet är att premiera konstnärer med norrbottnisk anknytning inom disciplinerna dans, bild- och formkonst, film, foto, litteratur, musik, teater samt övriga konstnärliga uttryck.

Stipendierna Rubus Arcticus är avsedda till personlig utveckling av verk-samma konstnärer inom olika kulturområden, inte projekt. Ändamålet för stipendiet ska framgå av ansökan.

Stipendium kan inte ges för arbete som utförs i tjänsten inom landstinget. Stipendiat kan inte erhålla stipendiet mer än en gång.

 Ansökan för 2016 öppnar 15 maj

Elektronisk ansökningsblankett (sidan öppnas i nytt fönster)

Sista ansökningsdag för Rubus Arcticus är 1 september varje år.

 

Alla som fått Rubus Arcticus  

Heders- och förtjänststipendiet

Heders- och förtjänststipendiet kan sökas personligen eller föreslås (nomineras) av annan. Stipendiesumman är 50 000 kronor. Heders- och förtjänststipendiet ges till person som gjort en mångårig, värdefull insats för kulturlivet i Norrbotten.

 Ansökan för 2016 öppnar 15 maj

Elektronisk ansökningsblankett (sidan öppnas i nytt fönster)

Sista ansökningsdag för Heders- och förtjänststipendiet är 1 september varje år.

 

Alla som fått Heders- och förtjänststipendium

 

Jury 2015-2016 för Rubus Arcticus
samt Heders- och förtjänststipendiet är:

Marie Larsson-Sturdy, Dans i Nord,
Gunhild Stensmyr, Konsthall Tornedalen
Mats Pontén, Norrbottensteatern
Lina Stoltz, författare
Petter Sundkvist, Musikhögskolan LTU.

 

Idrottsstipendium

Efter förslag från Norrbottens Idrottsförbund delar landstinget varje år ett Idrottsstipendium på 50 000 kronor till en aktiv idrottare samt ett Idrottsledarstipendium på 30 000 kronor. Inget av dessa två stipendier kan sökas av enskilda personer.

 

 

Dela med på:

16 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering