Norrbottens läns landsting

Rubus Arcticus

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Stipendiet Rubus Acticus kan täcka kostnader för till exempel utbildning, fortbildning, studieresor, praktik eller ersättning för tidigare insatser. Stipendiet är inte förbundet med några krav på motprestation.

Norrbottens läns landstings utvecklingsstipendium Rubus Arcticus, är ett av Sveriges största konst- och kulturstipendier på totalt 400 000 kronor, som fördelas på fyra stipendier – från bildkonst till dans, teater till litteratur – helt beroende på vad urvalsjuryn för Rubus Arcticus kommer fram till.

Rubus Arcticus ska sökas personligen, stipendiesumman är på 100 000 kr för varje stipendium och ges till maximalt fyra stipendiater varje år.

Syftet med stipendiet är att premiera konstnärer med norrbottnisk anknytning inom dans, bild- och formkonst, film, foto, litteratur, musik, teater samt övriga konstnärliga uttryck.

Rubus Arcticus är avsett till personlig utveckling av verksamma konstnärer inom olika kulturområden dock inte projekt. Ändamålet ska framgå av ansökan.

Stipendiet kan inte ges för arbete som utförs i tjänsten inom landstinget och stipendiat kan inte erhålla det mer än en gång.

Arbetsprover

Vid stipendieansökan gäller följande som underlag för bedömning:

Arbetsproverna ska vara märkta med namn och nummer. Till arbetsproverna ska en förteckning bifogas där titel, storlek, årtal, teknik, nummer och eventuell övrig information om arbetsproverna framgår. Hänvisning till arbetsprover på Internet och/eller e-post godtas inte. Namn, adress, telefon och e-post-adress ska tydligt framgå i både ansökan och i bifogade dokument.

  • Bild- och formkonst samt foto: Dokumentation av verk lämnas in på maximalt 10 stycken stående A4-ark.
  • Film: CD eller DVD. Filmprovet ska innehålla minst tre verk eller minst 20 minuter filmat material.
  • Musik och kompositioner: CD eller DVD. Ljudprovet kan antingen vara en liveinspelning, utgivet material eller annat offentligt presenterat verk.
  • Dans och teater: Arbetsprover är inte obligatoriskt, men kan bifogas på DVD.
  • Litteratur: Arbetsprover är inte obligatoriskt men original eller utdrag ur textverk kan bifogas.
  • Sökande som inte anser sig passa in under någon av kategorierna väljer själv att lämna in arbetsprover enligt något av ovanstående tillvägagångssätt.

 

Ansökningar ska vara Norrbottens läns landsting tillhanda på adress:
Norrbottens läns landsting
Kultur och utbildning
971 89 Luleå
E-post: kultur@nll.se senast 1 september 2016.
Ansökan för 2016 öppnar 15 maj

Elektronisk ansökningsblankett (sidan öppnas i nytt fönster)

Frågor angående stipendierna kan ställas till
E-post: kultur@nll.se

16 mars 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering