Norrbottens läns landsting

Almi Företagspartner Nord AB

Kenneth Sjaunja

Kontaktperson

Kenneth Sjaunja, EU-samordnare
Telefon: +46 (0) 920 28 46 40
E-post: kenneth.sjaunja@nll.se

Almi Företagspartner Nord AB är ett av landstingets verktyg inom näringspolitiken.

Almi Företagspartner har som mål att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas och att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Almi är kanalen för näringspolitiska insatser med syfte att främja näringslivets utveckling. Förståelse för företagarens verklighet och regionala förutsättningar är viktiga komponenter för Almis verksamhet. Ofta krävs också både ett nationellt och globalt perspektiv för att bidra till företagens framgång. Almi har en marknadskompletterande roll vilket innebär att verksamheten inte ska konkurrera med den privata marknadens utbud av tjänster.

Almi ska genom riskfinansiering och affärsrådgivning stärka nyföretagandet och konkurrenskraften i företag och därigenom medverka till ett växande och mer dynamiskt näringsliv. 

Landstingets engagemang

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare såsom landsting eller regionförbund.

Almi Företagspartner Nord AB ägs av Almi Företagspartner AB (51%), Norrbottens läns landsting (24,5%) samt av Regionförbundet Västerbotten (24,5%).

Styrelsen består av :

Britta Stoltz-Lundström, ordförande
Erik Bergkvist, vice ordförande
Stina Almqvist
Andreas Löwenhöök
Anna Hallberg
Torstein Bratvold
Karolina Kollenmark-Andersson (arbetstagarrepresentant)

Bolagets VD är Niklas Jonsson.

18 augusti 2011
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: