Norrbottens läns landsting

Länstrafiken i Norrbotten

Kontaktperson

Ulrika Nilsson, Inrastruktursstrateg
Telefon: 070-549 05 51
E-post: ulrika.b.nilsson@nll.se

Länstrafiken i Norrbotten AB ägs sedan 2012-01-01 av Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. Enligt den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft 1 januari 2012 ska i varje län finnas en kollektivtrafikmyndighet. I Norrbotten har myndigheten organiserats i form av ett kommunalförbund med landstinget och länets kommuner.

I ägardirektiven till Länstrafiken ska bolaget arbeta för de mål som uttrycks i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och bidra till en god tillgänglighet i länet genom att erbjuda ett attraktivt utbud av resmöjligheter för alla trafikantgrupper. Bolaget ska också, efter beslut av ägaren, ingå avtal om allmän trafik, upphandla och samordna färdtjänst i de kommuner som överlåtit sina uppgifter till kollektivtrafikmyndigheten. Bolaget ska även ansvara för drift av beställningscentralen. 

Länstrafiken har två dotterbolag:

  • Norrbottens bussgods, som ägs till 51 procent av Länstrafiken och till 49 procent av Centrala Buss ekonomisk förening,
  • Busstationsfastigheter, som ägs till 100 procent av Länstrafiken.

Länstrafikens styrelse består av:

Kent Ögren, landstinget (ordförande)
Ann Kristin Nilsson, landstinget
Agneta Granström, landstinget
Kenneth Backgård, landstinget
Hans Svedell, landstinget
Birgitta Persson, Överkalix kommun (vice ordförande)
Tommy Nyström, Gällivare kommun
Britta Flinkfeldt Jansson, Arjeplog kommun
Yvonne Stålnacke, Luleå kommun 


Bolagets VD är Kenneth Johansson.

2 september 2014
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Mer på andra
webbplatser: