Norrbottens läns landsting

Innovationer

Kontaktperson

Kerstin Lindström, Innovationsutvecklare
Telefon: 070-227 22 95
E-post: kerstin.lindstrom@nll.se

Innovationsverksamheten inom Norrbottens läns landsting ska arbeta med:

  • Framtagande av nya produkter, tjänster, processer och arbetsmetoder.
  • Utveckling av en innovations- och förändringskultur som innefattar förändringsledning på alla nivåer.
  • Kompetenshöjande aktivititeter, metodstöd och nätverk för medarbetare med utvecklingsansvar inom organisationen
  • Utveckling av innovationsupphandling.


Vi vill ge stöd till enskilda eller grupper som har idéer.
Stödja arbetsplatser och verksamheter som funderar över behov och utmaningar.
Anordna inspirations-, motivations- och kompetenshöjande seminarier och workshops.
Introducerar nya produkter och tjänster för vården samt stimulera innovationsupphandlingar.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för en fortsatt tillgänglig, säker och effektiv vård.

LänkJag är företagare
LänkJag har en idé
LänkFrågor och svar

Har du en idé skicka in den till oss på www.ideplats.se

Dela med på:

13 februari 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering

Omslagsbild till rapproten Vård av idéer

Omslagsbild till rapporten Vitbok om innovationer och verksamhetsutvecklikng inom hälso- och sjukvården