Norrbottens läns landsting

Den som inte strävar efter att bli bättre, upphör snart att vara bra

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Precis som för vilket bolag som helst behöver landstingets verksamhet hela tiden utvecklas och bli bättre. Det handlar om att krympa ledtider, ge bättre vård, effektivisera vårt arbete, ge dig bättre service och mycket annat.

Här behöver vi mäta och ifrågasätta inrotade mönster, prova nya idéer i liten skala och, sist men inte minst, utvärdera. Många av idéerna kommer från personalen själva. Vi vill ha ett tillåtande klimat som skapar utrymme för innovation. Om vi uppmuntrar människor att våga komma med, prova, vrida och vända på idéer ger det ökat engagemang och bättre resultat - för landstinget och för dig.

Dela med på:

13 februari 2015
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering